Telecom  Intelligence Service

 Strategija telekom biznisa, jednostavno i inteligentno

Sadržaj web stranice obuhvata odabrane novosti  značajne za identifikovanje tehnoloških i tržišnih kretanja u kontekstu situacije u regiji  zemalja jugoistočne Evrope. Predstavljeni su  najvažniji tehnološki i marketinški trendovi za strateško planiranje aktivnosti telekom kompanija. Linkovi tehnologije i usluge predstavljaju sažeto nove tehnologije i usluge koje su u fazi razvoja ili implementacije u svijetu. Pod linkom istraživanja navodimo aktuelna istraživanja i analize ili sažetak novih istraživanja  koja bi bila korisna kod definisanja strategija i ulaska u nove investicije.

Namijenjeno menadžerima, profesionalcima, poduzetnicima i ostalim iz telekom sektora.

Strategije

Text Box: Telekom klaster – Inicijativa!

Rezultat stalnog istraživanja—Redovno osvježavanje informacija

Izvod iz publikacije: Gartner, Predict 2007  (Carriers Will Spend Billions to Try to Survive IP Revolution)

Preporuke operatorima:

· Umjesto ulaska u nepoznato uspostavljati partnerstvo za ne-telecom usluge radi podjele rizika (media, sadržaji, IT),

· Nastaviti poboljšanje programa za efikasniji pristup mreži radi pripremljenosti na model pravog konektiviti provajdera (“bit pipe”),

· Gartner očekuje spajanje telekom i IT kompanija u 2008. godini,

· Operatori se trebaju koncentrisati na poboljšanje sporazuma o nivou usluge (service level agreements) za biznis kupce (enterprise) kao i usluge kupcima (front line support services),

· Gartner predviđa ograničen razvoj IMS omogućenih multimedijalnih usluga, zbog nedostatka uređaja za korisnike, nesigurnosti upravljanja digitalnim pravima,  problema isporuke sadržaja, niske želje pretplatnika da se prilagode na kompleksne usluge, kao i neefikasan billing i mogućnosti aktivacije usluga (provisioning).

· Operatori trebaju vrijednovati IMS topologiju naspram unaprijeđene softswitch arhitekture, bazirano na trenutnim i srednjeročnim zahtjevima njihovog biznisa, uvažiti da IMS još nije sazrela tehnologija,

· Obzirom da je 3G tehnologija mobilne značajno raširena i da se treba ostvariti povrat investicija, WIMAX tehnologija, prema procjeni Gartnera, će naći širu primjenu tek polovinom slijedećeg desetljeća. Inače, WIMAX je prvi istinski globalni all IP standard i ima prednosti nad 3G mobilnom tehnologijom.

Izvod iz publikacije: Gartner, Dataquest Insight: The Future of the IPTV Experience

· IPTV ima značajan potencijal, ali na dugu stazu,

· 90% IPTV operatora neće ostvariti net profit prije 2010. godine,

Preporuka operatorima:

· U startu ponuđeni servis treba da bude, najmanje isti po kvalitetu kao kod kablovskih operatora,

· Treba poseban značaj dati edukaciji potrošača o IPTV uslugama,

· Koristiti TV visoke rezolucije HDTV kao poticaj rastu,

· Video on demand usluzi dati prioritet u svim implementacijama IPTV,

· Veza IPTV i komunikacionih usluga uz moguću interaktivnost će obezbijediti uspjeh ponude.

Strateški menadžment- prezentacija

Koncept učeće organizacije najbolja garancija za uspješan telekom biznis!

Učeća organizacija je koncept koji postaje sve više raširena filozofija u modernim kompanijama, od najvećih multinacionalnih do najmanjih.

Učeća organizacija je ona u kojoj ljudi na svim nivoima, individualno i kolektivno, kontinuirano povećavaju svoj kapacitet (učeći) da proizvode rezultate za koje su zaista zaduženi.

Karakteristike organizacije koja nije učeća (pravila gušenja inicijativa):

· Na nove ideje koje dolaze sa nižeg nivoa se gleda sumnjičavo-zato što su nove i što su s nižeg nivoa,

· Izražava se kriticizam obilato uz neizražavanje pohvala,

· Tretiranje problema se uzima kao greška potčinjenog,

· Odluke o reorganizaciji ili promjenama politike se donose u tajnosti i objelodane neočekivano uposlenim (da bi držali jezik za zubima),

· I iznad svega, ne zaboravite da pretpostavljeni upravo poznaje sve što je važno u biznisu.

( Iz Studije jednog broja velikih korporacija iz SAD-a, Rosabeth Moss Kanter).

Zlatna pravila učeće organizacije

1.Napredovanje u promjenama                          4.Olakšavanje učenja od okruženja

Ne budite uplašeni                                                                   pronalaženje internih i eksternih izvora informacija

Učeća organizacija se hrani promjenama                          učenje iz iskustva drugih kompanija

Idite cijelim kapacitetom                                                          iznad svega diskutovati o potrebama kupaca

Znati ciljeve; imati plan                                                            5.Olakšavanje učenja zaposlenih

2.Ohrabrivanje eksperimentiranja                      ohrabrivanje učešća u eksperimentima                         

Eksperimentiranje je potreban rizik                                      investiranje u trening

Individualno učešće nagraditi                                                osposobljavanje

Ohrabrivanje kroz kompaniju                                                uklanjanje hijerarhije

3.Saopštavanje uspjeha i grešaka                     6.Nagrađivanje učenja

Razmatranje                                                                               svako hoće da se njegov rad cijeni

Dijagram ciklusa učenja                                                          uvrstiti dostignuća za godišnju provjeru performansi

                                                                              7.Osjećaj za brigu i način implementacije te brige za svakog

                                                                               pojedinca

Komercijalna implementacija mobilne WiMAX  tehnologije

Početkom 2007. godine krenuli su testovi interoperabilnosti WiMAX uređaja od različitih proizvođača kroz Public Mobile WiMAX Plugfest (Malaga Španija) i krajem godine će izaći prvi certificirani WiMAX proizvodi.

U razvoju su terminali koji obezbjeđuju konekcije  WiMAX mreža  sa celularnim GSM/GPRS/UMTS mrežama.

WiMAX podržavaju veliki igrači: Intel, Motorola, Nortel, Alcatel Lucent, Nokia-Siemens, Samsung, Sprint-Nextel...

U 2008. godini kreću komercijalne implementacije mobilnih WiMAX mreža od kojih je najveća u SAD-u firme Sprint Nextel za 100 miliona korisnika.

Obzirom da su veliki operatori implementirala 3G mreže koje unaprijeđuju novim tehnologijama HSPA...LTE, implementacija WiMAX tehnologije ići će sporije, a dešavat će se dobrim dijelom na tržištima koja su u razvoju.

Implementacija mrežne arhitekture bazirane na IP multimedija  podsistemu IMS

IMS je arhitekturni okvir mreže za isporuku IP baziranih multimedijalnih usluga krajnjim korisnicima, definiran 3GPP i TISPAN standardima (3GPP/TISPAN R1 release 7—dodata podrška i za fiksne mreže). Podržava konvergenciju fiksnih i mobilnih usluga. Kraj 2006. godine predstavlja početak komercijalne implementacije IMS tehnologije. Zrelost ove tehnologije očekuje se u 2010.godini. Sve ukazuje da će razvoj mreže slijedeće generacije NGN u završnoj fazi biti baziran na IMS-u. Preduslov  za razvoj IMS mreže je postojanje 3G/širokopojasne mreže i dovoljan broj korisnika koji će prihvatiti nove usluge. Operatori moraju planirati postupnu evoluciju slijedeće generacije mreže, uvažavajući postojeće mrežne resurse, tržišno okruženje i konkurentske zahtjeve. Za vrijeme evolucije, investicije moraju biti podesno planirane da se zaštite interesi operatora i izbjegne gubitak za kupce. Razmjena multimedijalnih informacija zahtijeva nove biznis modele, promjenu načina razmišljanja, organizacije i stila upravljanja.

Nova “ubitačna” aplikacija je: jednostavnost korištenja

"We are now in a user-generated industry," the exec said. "The new killer app is ease of use. The companies that make thing simple on the three screens (TV, the PC and the wireless handset) will win." (AT&T COO Randall Stephenson).

Mi djelujemo sad u industriji koju generišu korisnici. Nova “ubitačna” aplikacija je: jednostavnost korištenja. Kompanije koje stvari učine jednostavnim na tri ekrana (TV, PC i mobilni telefon) će pobijediti.

Evolucija fiksnih i mobilnih mreža ka mreži slijedeće generacije NGN

Prema nekim analitičarima, u razvijenim zemljama, fiksne mreže će evoluirati u puni NGN do 2012. godine, a mobilne do 2020. godine. ITU predviđa da će do 2008. godine najmanje 50% međunarodnog telekomunikacionog saobraćaja ići preko IP mreža. Putevi evolucije su različiti, ali u principu trebaju uvažavati zahtjeve korisnika: jednostavan billing sistem koji pokriva sve što se primi preko mreže, personalizovane usluge visokog kvaliteta, za biznis korisnike fleksibilna VPN rješenja, inovativne usluge, objedinjene komunikacione platforme, sigurnost, bolja podrška informacionim sistemima i korporativnim mrežama.

Sadašnje stanje razvoja IPTV tehnologije

Standardizovani su pojedini podsistemi opreme, a ne oprema u cjelini u lancu vrijednosti IPTV usluge. U martu 2007. godine osnovan je Open IPTV Forum od strane lidera industrije: AT&T, Ericsson, France Telecom, Panasonic, Philips, Samsung, Siemens Networks, Sony i Telecom Italia. Plan je da se do kraja 2007. godine definišu krovni zahtjevi, karakteristike arhitekture i karakteristike protokola.

IPTV usluga, koja je u razvoju, između ostalog, će imati slijedeće kvalitete: personalizacija usluge, interaktivnost i pristup sadržajima na zahtjev, jedinstvena mogućnost integracije sadržaja i komunikacionih usluga ponuđenih preko mobilnih i kućnih uređaja, zaštita sadržaja i autorskih prava, mogućnost plasiranja i sadržaja proizvedenih od strane korisnika usluge, mogućnost isporuke sadržaja preko upravljanih mreža ili javnog Interneta.

Platforma za IPTV bit će bazirana na IP multimedijalnom podsistemu IMS. U aktivnosti krovnog standarda bit će uključena i alijansa Digital Living Network Alliance (DLNA) koja radi na standardizaciji kućnih mreža, odnosno interoperabilnosti mobilnih, PC i kućnih elektronskih uređaja.

Multimedia research Group predviđa do 2009. godine 36,8 miliona korisnika IPTV usluge u svijetu.

Prema Gartneru (predviđanja za 2007. godinu), IPTV ima značajan potencijal, ali na dugu stazu.

IPTV investicija ne odgovara ekonomiji obima, u startu se mora investirati u cjelovitu platformu. Iz tog razloga

u startu značajne snage treba koncentrirati u definisanje biznis modela, promjena org. procesa i izbora sadržaja.

Text Box: Mobilne usluge bazirane na lokaciji sa mogućnošću GPS-a bit će razarajuća aplikacija u narednih pet godina
Mobilni aparat sa GPS funkcijom omogućit će niz usluga baziranih na lokaciji i tako potpomoći širenje 3G mreže. Krajem prošle godine svi celularni operatori u SAD-u su uveli u ponudu usluge bazirane na lokaciji (location based services: turn-by-turn directions, mapping, family finder...), od ukupnog broja, 55% mobitela je imalo GPS u sebi. Prema Gartneru do kraja ove godine 63% mobitela imat će GPS funkciju u SAD-u. 
Usluge bazirane na lokaciji LBS, u Evropi doživljavaju znatno sporiji prodor nego u SAD-u. ABI Research predviđa za zemlje zapadne Evrope, u 2011. godini, oko 300 miliona pretplatnika  LBS usluge sa GPS mogućnostima (u odnosu na 12 miliona koliko je bilo krajem 2006. godine). 
Dakle, u slijedećim godinama doći će do široke primjene mobilnih usluga baziranih na lokaciji koje korisnicima donose niz istinskih koristi.

Nepovoljni tržišni preduslovi za implementaciju 3G mobilne mreže

-Niska penetracija fiksnog broadbanda u BiH, potencijalno slab  interes za  mobilnim broadbandom,

-Niska kupovna moć stanovništva,

-Mali interes za mobilne usluge podataka (izuzev SMS-a),

-Niska penetracija mobilne (40/100), naspram one u razvijenim zemljama (90/100)

-Slabo razvijena ponuda sadržaja,

-Visoki troškovi licence i implementacije 3G,

-Svjetski trend: nisko učešće usluga sadržaja u prihodu, u 2010 godini predviđa se 66% učešće govora u prosječnom prihodu po korisniku ARPU

-Napredovanje WIMAX tehnologije / znatno manji troškovi / veće mogućnosti /IP tehnologija (implementacija u 2008),

Text Box: Analiza perspektive mobilnih usluga
I u narednim godinama govorna komunikacija preko mobilne mreže će biti vodeća usluga. Desit će se postupna migracija sa klasične komutacije na prenos govora preko IP protokola, VoIP usluga. U 2010. godini predviđa se učešće govora u ARPU od 67%. U zemljama u razvoju tržište mobilnih usluga će se širiti na siromašniji dio stanovništva, one koji do sada nisu bili korisnici mobilnih usluga. Korisnici slabije potrošačke moći će kupovati jeftine mobilne aparate, sa osnovnim funkcijama, po cijenama ispod 40$. Prema procjenama analitičara u 2011. godini takvih aparata će se prodati 380 miliona u svijetu. Usluga kratkih poruka SMS će također imati značajan udio u prosječnom prihodu po korisniku. Ova usluga je doživjela uspjeh iznad svih očekivanja u momentu pojave. Više o tome....

Glavni Evropski telekomi su u većinskom privatnom vlasništvu, izuzev Swisscoma iz Švajcarske koji je 53,36% u državnom vlasništvu. Trend dalje privatizacije je prisutan i u novoprimljenim članicama Evropske unije kao i u zemljama Jugoistočne Evrope. (2007. godina)

Text Box: Trend promjene u lancu vrijednosti telekom operatora - kuda to ide?
Telekom operatori prepuštaju dobavljačima dijelove core biznisa kao što je upravljanje mrežom, takozvani outsourcing. Dobavljači, kao sistem integratori, partneri... U brzoj promjeni mrežnih tehnologija, sve većoj kompleksnosti mreže i mnogim novim uslugama, zahtijeva se veća koncentracija na usluge i kupce usluga. Ali se i to može prodati virtuelnim mrežnim operatorima MVNO. Evolucija ka NGN-u promijenit će sliku telekom biznisa.

Slijedeća generacija mreža traži značajan reinženjering procesa telekom operatora

Paralelno sa implementacijom širokopojasnih mreža, fiksnih i mobilnih, telekom operatori moraju vršiti značajne promjene u organizaciji procesa. Posebnu težinu imaju procesi planiranja, razvoja i ponude sadržaja kao što su TV, muzika, filmovi, radio, igre i drugo. Novi biznis modeli zahtijevaju uvođenje u organizaciju jakog sektora za multimedijalne usluge. U tom kontekstu neophodno je razraditi procese kooperacije sa medijskim kućama i drugim učesnicima, a u vezi sa produkcijom i prezentacijom sadržaja.

Infrastruktura koju telekom operatori izgrade, sama po sebi, neće donijeti prihod, odnosno povrat investicija. To se može ostvariti samo ponudom atraktivnih sadržaja koje traže pretplatnici. Otežavajuća činjenica je da startna investicija u platformu za IPTV usluge ne odgovara ekonomiji obima, mora sadržavati sve komponente, a isplativost se ostvaruje tek sa dostizanjem više od 200.000 korisnika.

Text Box: Uvođenje VoIP usluga u ponudu telekom operatora sa tržišnom snagom
Postojanje konkurencije u vidu raznih davatelja VoIP usluga, za mrežne operatore i davatelje telefonskih usluga fiksnih i mobilnih mreža je neupitno. Brz i efikasan odgovor na ovu konkurenciju može da uspori eroziju prihoda operatora sa tržišnom snagom. Ponudu VoIP usluga treba usmjeriti na dva odvojena strateška segmenta: rezidencijalni korisnici - fizička lica i biznis korisnici (mala i srednja preduzeća SMB i velika preduzeća). 

Rezidencijalnim korisnicima nuditi alternativnu VoIP telefonsku uslugu po nižoj cijeni, u odnosu na klasičnu telefonsku uslugu, skuplju, ali koja je većeg kvaliteta i pouzdanosti. Ponuda ovih usluga ide uz ponudu širokopojasnog pristupa ( ADSL priključak). Trend u ovom segmentu je tehnologija umrežavanja doma koja obezbjeđuje spektar multimedijalnih usluga (uvezivanje IPTV usluga i komunikacionih usluga).

Biznis korisnicima se nudi hosting IP PBX usluga koja obezbjeđuje kompletne komunikacione potrebe i konfigurisanje i održavanje. Svakom biznis korisniku treba pristupiti sa pažljivo pripremljenom ponudom, uvažavajući da je on već primio, ili će primiti ponude za IP PBX rješenja od konkurencije, uz predstavljanje svih pogodnosti i troškova korištenja hosting IP PBX rješenja. Za preduzeća koja rastu, skalabilnost rješenja je od posebnog značaja. Trend u ovom segmentu su rješenja objedinjenih komunikacija koja pojednostavljuju i uvezuje skup različitih komunikacionih medija za poslovne komunikacije.
Ponuda novih multimedijalnih usluga i pojava novih konkurenata traži od telekom operatora da mijenja svoju ulogu od davatelja usluga do davatelja rješenja cjelokupnih potreba kupaca za komunikacionim uslugama, sadržajima i zabavom. Uvezivanje usluga širokopojasnih fiksnih i mobilnih mreža u podesne pakete, uz pojednostavljenje pristupa korisnicima, korisničkih terminala i korisničkih interfejsa, obezbjeđuje nizak stepen odliva korisnika telekom operatora.
Text Box: Značaj dobrog planiranja investicija u nove tehnologije i usluge
U telekom sektoru se dešavaju izuzetno brze promjene. Radi se na transformaciji telekomunikacione infrastrukture koja zahtijeva promjene kompletnih procesa u lancu vrijednosti industrije. Sve to povećava rizičnost ulaganja u poslovne poduhvate. Za uspjeh telekom operatora u implementaciji nove tehnologije ili usluge, proces planiranja investicije ima presudnu važnost. Prvi korak u tom procesu je pokretanje opsežnog istraživanja situacija sa predmetnom tehnologijom. Traže se informacije koje govore o zrelosti tehnologije, zaokruženosti procesa standardizacije, proizvođačima, dobavljačima, davateljima rješenja i rješenjima, tržišnoj prisutnosti i daljim trendovima. 
Zatim je potrebno istražiti uspješne svjetske prakse sa osvrtom na razvijena tržišta i tržišta u razvoju. Komparirati situacije drugih, sa stanjem u vlastitoj organizaciji, uvažavajući razvijenost internih organizacionih procesa i menadžerskih funkcija, odnosno sposobnost sistema da prihvati nove tehnologije u određenom vremenskom okviru. 
Na osnovu prikupljenih informacija, razraditi projektni zadatak za istraživanje potencijalnog tržišta za navedene usluge i realizovati istraživanje. 
Nakon razrade svih tržišnih aspekata razraditi definiciju biznis modela koji odgovara zahtjevima i karakteristikama tržišta. 
Na osnovu biznis modela razraditi biznis plan. U biznis planu najveći značaj ima nabavka opreme, odnosno izbor davatelja rješenja ili integratora sistema. Temelj uspješnosti ovog procesa se nalazi u pripremi tenderske dokumentacije. Ta dokumentacija mora prikazati karakteristike željenog rješenja (to zahtijeva vrlo dobro poznavanje trenutne ponude na tržištu opreme), a što je često ciljanje na uzak krug potencijalnih partnera čija su rješenja potvrđena kroz uspješne prakse u svijetu.

Aplikacije objedinjenih komunikacija  za biznis korisnike, srednja i mala preduzeća, imaju dobru tržišnu perspektivu

Prema predviđanjima iz Microsofta, u naredne tri godine troškovi ulaganja u VoIP rješenja za preduzeća će se prepoloviti u odnosu na sadašnje, obzirom da će sistemi bazirani na posebnom hardveru, IP PBX, biti zamijenjeni otvorenim rješenjima baziranim na softveru kao što je Microsoft Communications server (OCS) 2007.

Dakle, u narednom periodu vodit će se borba između snabdjevača IP-PBX rješenja (Avaya, Nortel...) i aplikacija objedinjenih komunikacija (Unified Communications) (Microsoft, IBM, Cisco ...).

Aplikacije objedinjenih komunikacija kao što su: mobilnost, prisutnost (presence) i konferencije&kolaboracija, imaju veliki potencijal da poboljšaju kritične poslovne procese u preduzećima. Za uspješno pokrivanje buduće ponude usluga biznis korisnicima, u kontekstu transformacije telekomunikacione mreže prema all-IP mreži, NGN mreži,  telekom operatori trebaju već sad testirati ove aplikacije kroz pilot projekte uz saradnju sa dobavljačima, kako bi razradili najbolje strategije implementacije i ponude usluga. Budućnost ponude usluga rezidencijalnim korisnicima je u rješenjima umreženog doma. To su dva udarna fronta izgradnje biznis modela i reinženjeringa procesa telekom operatora.

 

Komercijalni start mobilne WiMAX mreže definitivno kreće u 2008. godini

U prethodnom periodu obimne pripreme u telekom industriji su izvršene na putu ka implementaciji mobilnih WiMAX mreža. Pripremljeni su standardi, napravljeni su proizvodi: mrežna oprema, različiti korisnički uređaji, testna oprema, izvršeni su testovi interoperabilnosti, izdati certifikati, u poslove su uključeni glavni igrači industrije kao i telekom operatori, instalacija mreža je već u toku, prednjači Sprint Nextel iz SAD-a u kooperaciji sa partnerima, koji najavljuje instalaciju mreže za 100 miliona stanovnika od aprila do kraja 2008. godine.

WiMAX konačno donosi punu mobilnost za Internet usluge, omogućit će spektar kvalitetnih multimedijalnih aplikacija, obzirom na brzine do 30Mbps, a koje će se u narednim verzijama unaprijeđivati.

Najznačajnije od svega je niža cijena instalacije mreža i niže cijene za korisnike usluga u odnosu na treću generaciju  mobilnih mreža. Telekom operatori u zemljama u razvoju, koji do sada nisu investirali u 3G, naći će se u velikoj dilemi, šta uraditi, da li kaskati za drugim kroz 3G ili ući u već izvjesnu budućnost izgradnje All IP mreže.

Nove širokopojasne mreže omogućit će prijenos obilja sadržaja, telekom operatori to ne mogu sami napraviti, ovdje će doći do izražaja partnerstva inicijative i inovacije koji će garantovati uspješnost poduhvata.

Način kako će se izvršavati telekomunikacioni biznis u novom vremenu će se značajno promijeniti.

      Copyright note: unauthorized commercial use, resale, or electronic transmission content is strictly prohibited.